Нашите клиенти

Клиентите, които се довериха на CALLFLOW

Ние няма да говорим за нас, важно е какво споделят клиентите за нашата съвместна работа

За нас беше изключително важно да намерим сериозна фирма като CALLFLOW , която да покрива нашите изисквания за качество на обслужване. Процедурите на работа в CALLFLOW са над средното ниво за Европа, което ни помага да постигаме заложените резултати чрез съвместната работа. Успяха да покрият нашите технически изисквания, което доведе до много добра съвместна работа на всички нива на комуникация.

Росен Маринов  « Изпълнителен директор Датикум АД »