Цени
Закупуване на решение за Контактен център

Закупуване на решение за Контактен център

Тип лицензи Входящ Изходящ Двупосочен
Операторски от 2300 лв. от 2300 лв. от 2700 лв.
Супервайзорски 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Административен 0 лв. 0 лв. 0 лв.
Базов софтуер според броя модули според броя модули според броя модули

Основни модули Входящ Изходящ Двупосочен
ACD    
Predictive дайлър  
Power дайлър  
Progressive дайлър  
Preview дайлър  
CTI      
IVR      
Мониторинг      
Статистики      
Запис на разговори      

Допълнителни модули Входящ Изходящ Двупосочен
Скриптинг      
Управление на персонал      
Разширени статистики      
Импорт на данни      
Експорт на данни      
CRM интеграция      
Web callback      
E-mail модул      
Оценка на разговори      
+ още 15 модула