Продукти
Контактен център

Софтуер за контактен център

Вие избирате да закупите или наемете решение за контактен център

Ние предлагаме цялостна платформа за контактен център с избор от модули в зависимост от вашите нужди. Разнообразието от модули включени в платформата позволява да имате всички необходими функционалности работещи като едно цяло. Спестяваме време и финансови средства на нашите клиенти, вместо да търсят отделни модули и да правят интеграция между тях.

Богат избор от функционалности за вашия контактен център

IVR

Клиентите харесват IVR системи, когато те са създадени и конфигурирани правилно. CALLFLOW IVR предоставя възможност вашите клиенти да получат обслужване по всяко време и навсякъде, като едновременно с това оптимизира разходите ви.

 • IVR редактор и скрипт интерфейс за разработчици.
 • Опция за конфигурация на IVR от клиент или CALLFLOW.
 • IVR логика от стандартен автоматичен отговор до сложни системи интегрирани с ваш CRM.

ACD (Автоматично разпределяне на разговори)

CALLFLOW решението за Контактен център съдържа усъвършенстван алгоритъм за оптимизирана работа на служителите и обслужване на клиенти:

 • Маршрутизиране на разговорите базирано на опита на всеки служител.
 • Динамично управление на входящи обаждания с цел минимално изчакване от клиент.
 • Богат избор от стратегии за разпределяне на обаждания към служители.

CTI (Компютър телефон интеграция)

За удобство на нашите клиенти, ние сме разработили два метода за интеграция на данни от централизиран сървър с модула за приемане на обаждания:

 • Уникална интегрирана база данни в решението за контактен център, която позволява интеграцията между данни за клиент и входящо телефонно обаждане.
 • Интерфейс за връзка на решение за контактен център с ваша:
  • CRM система
  • Тикет система
  • База данни за сметки, фактури

Автоматични методи за набиране

Решението за контактен център CALLFLOW предлага всички автоматични методи за набиране на контакти с цел оптимизиране на разходи:

 • PREDICTIVE DIALING модул
 • POWER DIALING модул
 • PREVIEW DIALING модул
 • AGENTLESS DIALING модул

Скрипт

Знаем колко важно е за всеки клиент да разполага със скрипт модул в своето решението за контактен център. Затова нашият технически отдел направи уникален скрипт модул с над 50 функционалности за оптимизация спрямо спецификата на всяка ваша входяща или изходяща кампания.

С решението за контактен център CALLFLOW спестявате време и пари за покупка и интеграция на външен скрипт модул.

Мониторинг

Мониторинг има всяко решение за контактен център, но ние ви предоставяме софтуер, който ще следи всеки един детайл от дейността на вашия отдел.

 • Създаване на собствен панел за мониторинг.
 • Собствен панел за всеки супервайзор.
 • Задаване на собствени критерии за ниво на обслужване:
  • кампания;
  • служител;
  • зададени цели.

Отчети и статистики

Всичко, от което има нужда мениджър, супервайзор или служител в контактен център:

 • Таблични и графични отчети
 • Отчет за разговори и запис по кампания и служител
 • Поставени цели на отдела
 • Работни състояния на всеки служител

Собствени шаблони за импорт и експорт на данни

Вече не е нужно да се съобразявате със статични формати за въвеждане на данни или генериране на отчети в Excel формат. Ние ви предоставяме възможност да създадете ваш уникален шаблон за въвеждане на данни според нуждите на кампания или информация за клиент. Възможност за генериране на уникален шаблон, който да включва:

 • Въведени данни в решението.
 • Отговори на въпроси.
 • Статичен текст за кампания.