Продукти
IP Телефонна централа

IP Телефонна централа

Вие избирате облачна услуга или закупуване на телефонна централа

Вашия бизнес има нужда от телефона централа, която да подобри качеството на обслужване на вашите клиенти и да предоставя удобство за работа на служителите ви. Ние разработихме продукт, който поддържа над 50 функционалности, с които подобрявате работата на вашата компания, спестявате средства и вашите клиенти винаги могат да се свържат с вас.

Основни функционалности

IVR

Клиентите искат да се свързват с търсеният от тях отдел или служител без да минават през един, двама или повече служители. Автоматичното насочване чрез IVR ви предоставя:

  • По-добро обслужване на вашите клиенти.
  • Пести време и пари на вашата фирма.

Запис на разговори

Възможност за запис на всички или част от входящи и изходящи разговори на всеки ваш служител и клиент.

Статистика

Детайлна статистика за всички изходящи и входящи разговори. Отчети и статистика по час, ден, седмица и месец. Опция за статистика на отдел, служител или телефонен пост.

Конферентни зали

Възможност за създаване и управление на конферентни разговори във вашата фирма или с ваши партньори. Над 20 опции за конфигурация на конферентна зала.