Продукти
Софтуер за онлайн проучвания

Софтуер за онлайн проучвания

Софтуер, с който можете да направите качествено и бързо пазарно или социологическо проучване

Всяка фирма периодично и се налага да прави пазарни проучвания. Ние предоставяме решение с над 50 възможности за конфигурация според нуждите на вашата фирма или спецификата на проучвания пазар.

Основни функционалности

Типове въпроси за анкета

 • Множество възможности (един отговор)
 • Множество възможности (много отговори)
 • Коментар
 • Ранкинг
 • Рейтинг скала
 • Матрични въпроси (един отговор)
 • Матрични въпроси (много отговори)
 • Матрица с "drop-down" менюта
 • Единичен текстови отговор
 • Множество текстови отговори
 • Цифрови отговори
 • Описателен текст
 • Изображение
 • Демографски въпроси
 • Времеви въпроси

Допълнитени функционалности

 • Логика за избор на следващ въпрос на база посочен отговор.
 • Копиране на съществуващ сценарии за проучване.
 • Управление на страници и брой въпроси.
 • Опция за задължителен въпрос.
 • Възможност за коментар.