Продукти
Софтуер за управление на персонал

Софтуер за управление на персонал

Софтуер, който ви дава всичко необходимо за добро управление на вашите служители

За всяка фирма с отдел за контактен център една от ключовите задачи и основно предизвикателство е управлението на служители в отдела. Правилно управление и отчетност допринася за:

 • Намаляване на разходи за компанията.
 • По-мотивирани служители.
 • Удовлетвореност от работата за служителите.
 • Възнаграждение спрямо постигнатите резултати.

Основни модули и функционалности

График на служители

Софтуерно решение за графика на служители е едно от задължителните приложения за качествено и добро цялостно управление на компанията и допринася за:

 • Възможност за наемане на служители на почасова работа.
 • Прогноза за налични, заети и свободни работни места.
 • Управление спрямо текущи проекти.
 • Попълване на график от служител.

Изчисляване на работни часове

Възможност за задаване на работни смени, изчисляване на отработени часове в конкретна смяна и часове извън смяна. Дневни, седмични и месечни отчети за отработени часове за работна смяна, допълнителни часове или часове в две работни смени.

Време за работа по проект

Възможност за пресмятане на отработени часове по зададен проект, частично пресмятане при проект който се изпълнява на етапи. Дефиниране на дневни норми за проект и генериране на отчети и статистики.

Оценка на служители

Модул предоставящ възможност за дефиниране на критерии за оценка на разговори:

 • Изготвяне на собствен шаблон за критерии.
 • Автоматично генериране на средна оценка на база:
  • тегловни коефициенти за всеки критерии;
  • включени критерии в средна оценка.

Изчисляване на възнаграждение

Модул за изчисляване на възнаграждение на база:

 • Отработени часове.
 • Постигнати резултати.
 • Оценка на разговори.

Изработка на собствен шаблон и данни за всеки конкретен проект. Модификация и запис на шаблони за изчисляване на оценка.