Услуги
Консултантски услуги

Консултантски услуги

Нашата цел е да разберем вашите бизнес нужди и да изработим стратегия точно за вашата кампания

Ние вярваме, че заедно с вас ще постигнем по-добри резултати

Прайс Интернешънъл ЕООД на база своя над 15 годишен опит в разработка на специализиран софтуер за аутсорсинг на бизнес процеси и наличието на собствен отдел предлагащ аутсорсинг, предлага консултантски услуги за изграждане на инфраструктура за корпоративна телефония и свързаност с телеком оператори и аутсорсинг на бизнес процеси.

  • Интернет и телефонна инфраструктура – анализ на текущо състояние на фирмата, изготвяне на документация с предложение в зависимост от възложените задачи и цели на проекта.
  • Аутсорс на бизнес процеси – одит и анализ за аутсорс на бизнес процес. Детайлна разбивка за всеки разход, риск и предимства при аутсорс на бизнес процес.