Решения
Фирми за събиране на вземания

Фирми за събиране на вземания

Нашите решения за Вашия бизнес

Ние знаем колко важно е за всяка фирма за събиране на вземания:

  • Да се свърже с клиент в правилното време.
  • Да се свърже повторно в уговорения час и ден.
  • Служителят да вижда нужната информация за всеки клиент.
  • Да актуализира информацията за всеки клиент.
  • Да използва най-подходящия канал за комуникация с клиент.

Списък с бизнес приложения

Уведомителни обаждания

Решението за контактен център за събиране на вземания предоставя няколко възможности за уведомяване на клиенти:

  • Прозвъняване с оператор.
  • Автоматично прозвъняване с предварително записано съобщение (опция за интеграция с бази данни).
  • Изпращане на SMS или e-mail.

Гласовите уведомителни обаждания имат от 5 до 7 пъти по-голяма ефективност от изпращането на SMS. При използване на автоматично прозвъняване, цената се доближава максимално до кампания с SMS.

Възможни функционалности