Решения
Застрахователни компании

Застрахователни компании

Нашата цел е да ви предоставим решение, чрез което да сте винаги една стъпка пред вашите конкуренти

Когато се случи природно бедствие, нека вашият кол център е част от решението. Грижата за вашите клиенти е ваша отговорност, вашето решение за контактен център е наша отговорност.

Нашите съвместни усилия имат за цел да предоставите търсената от клиент услуга, да пестим времето на клиента и при нужда да получи качествено обслужване заложено в договора.

Едно решение за контактен център, много възможности за вашата компания

Телефон на клиента (Help Desk)

Нашата цел е да ви предоставим решение, което да подпомага вашите потенциални клиенти за сключване на договор и в същото време да предоставяте качествено обслужване на настоящи ви клиенти.

Предоставяме ви решение, което ще обслужва вашата потребителска линия не само в нормален режим на работа, но и в случай на екстремни условия, когато трафикът към вашия отдел за обслужване на клиенти е в пъти по-висок от нормално. Автоматизирани решения за пренасочване на запитвания за услуги или нужда от съдействие при възникнало застрахователно събитие с цел да пестим време на клиента и обслужване от служител, който е компетентен за конкретния казус на клиента.

Директни продажби по телефон

Конкуренцията на застрахователния пазар става все по сериозна, новите подходи и решения за увеличаване на броя клиенти и подобряване на резултатите на вашия търговски отдел са от ключово значение. Нашите консултанти ще ви предоставят безплатен анализ на вашия съществуващ телемаркетинг отдел и ще посочат всички необходими стъпки за подобряване на вашите резултати.

Вашият телемаркетинг отдел може да получи решение, което:

  • Да подобри резултатите ви.
  • Да оптимизира текущите ви разходи.
  • Предоставяне на иновативни методи за привличане на клиенти.

Маркетингови проучвания

Ние може да ви предоставим решение, чрез което лесно и бързо да правите от малки до големи маркетингови проучвания на пазара на застрахователни продукти и услуги. Получавате резултати в реално време и възможност за навременни корекции за всяко едно проучване.

Вашият маркетинг отдел има възможност за решение със следните функционалности:

  • Изработка на уникален сценарий за всяко проучване.
  • Запис на всички разговори.
  • Изработка на индивидуален шаблон за импорт и експорт на данни.
  • Таблични и графични статистики в реално време.
  • Мониторинг модул за следене на темповете за изпълнение на кампанията.

Възможни функционалности